Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de website www.kinderenopeen.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart de bezoeker van de website akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de Kinderen op één-website
De organisatie van Kinderen op één aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de website. De organisatie van Kinderen op één wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie ten bate van Kinderen op één. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel  Kinderen op één veel zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan de organisatie niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. De organisatie garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Copyright
Voor alle elementen van deze website geldt dat het copyright berust bij Kinderen op één. Kinderen op één behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s).

Informatie van derden, producten en diensten
De organisatie van Kinderen op één kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud, privacy bescherming of diensten die worden aangeboden op de websites van derden waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Wijzigingen
De disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. De organisatie van Kinderen op één behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Privacy

Kinderen op één houdt zich aan de Nederlandse regelgeving op het gebied van privacy. Gegevens die via deze site worden verzameld, worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Alle gegevens die door de website verzameld worden, worden strikt vertrouwelijk behandeld en de opslag en doorgifte is beveiligd door middel van de daarvoor gebruikte technieken (zoals anti-virusprogramma’s, firewalls, wachtwoorden en een goed beveiligd netwerk).
Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt Kinderen op één alleen voor het doel waarmee de deelnemer ze heeft achtergelaten of de daarmee verenigbare doeleinden.

Cookies & webstatistieken
Kinderen op één maakt gebruik van cookies en webstatistieken om beter inzicht te krijgen in het gebruik van haar website door de verschillende bezoekers. Wij gebruiken enkel cookies om algemene bezoekersgegevens vast te leggen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van Google Analytics.

Andere sites
Op de site www.kinderenopeen.nl treft men mogelijk links aan naar andere websites. Kinderen op één kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van deze websites.

Social Sharing
Bij gebruik van de social media van Kinderen op één wordt een aantal gegevens van bezoekers opgeslagen door de social media services om het gebruik te faciliteren en te meten.

Wijzigingen
Kinderen op één behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in bovenstaand privacybeleid.

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen