ANBI Status

Stichting Kinderen is door de Belastingdienst aangewezen als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Schenken aan instellingen met een ANBI-status biedt belastingvoordelen.

Stichting Kinderen op één staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat de stichting geen erfbelasting of schenkbelasting verschuldigd is over erfenissen en schenkingen. Iedere euro komt volledig ten goede aan de projecten van Kinderen op één.

Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen voor de schenker.

Statutaire naam

Stichting Kinderen op één
  • Inschrijfnummer Handelsregister: 71076662
  • RSIN/fiscaal nummer: 858570026

Contactgegevens

  • Stichting Kinderen op één
  • Troubadoursborch 55
  • 3992 BE Houten
  • T +31 851 302 199
  • E info@kinderenopeen.nl
  • W www.kinderenopeen.nl

Doelstelling van de organisatie en beleidsplan

De doelstelling van de stichting is opgenomen in art. 2 van de statuten en luidt als volgt:

De Stichting kinderen op één steunt, als onafhankelijk overkoepelend Goed Doel, alle goede doelen, gericht op het welzijn van kinderen, bij het verkrijgen van structurele donaties.

Alle goede doelen, die de stichting Kinderen op één ondersteunt, moeten zich primair sterk maken voor het welzijn van kinderen. Alle goede doelen die worden ondersteund moeten in het bezit zijn van een Anbi-status

Download beleidsplan 2020-2022

Bestuurssamenstelling

De stichting kent als organen: het bestuur, bestaande uit een voorzitter, penningmeester en een secretaris en de Raad van Toezicht. Het bestuur van de stichting is opgedragen aan de voorzitter, penningmeester en de secretaris, onder toezicht van de Raad van Toezicht. Het bestuur bestuurt de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding en de uitvoering van de programma’s en activiteiten van de stichting in overeenstemming met het doel van de stichting.

Beloningsbeleid Bestuur en RvT

De Raad van Toezicht genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuurders ontvangen voor de door hen voor Stichting Kinderen op één verrichte werkzaamheden slechts een vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Indien bestuursleden in een andere functie uitvoerende werkzaamheden voor de stichting verrichten, dan is het mogelijk dat hier een afzonderlijke beloning voor wordt toegekend. Deze beloning stelt de Raad van Toezicht vast.

Download beloningsbeleid

Beloningsbeleid Personeel

De medewerkers van de stichting ontvangen een vergoeding die gebruikelijk is bij goede doelen in Nederland. Het bestuur stelt de uiteindelijke hoogte van de beloning vast.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

Het verslag van de uitgeoefende activiteiten en de financiële verslaglegging wordt gepubliceerd in het jaarverslag. Het eerstvolgende jaarverslag wordt in 2021 gepubliceerd.

Cookievoorkeuren

Functioneel. Noodzakelijk om de website te laten functioneren.

Analytisch. Om bij te houden hoeveel mensen de website bezoeken.

Tracking. Om je een zo goed mogelijke ervaring te geven, de website te verbeteren, jou relevante informatie en advertenties te laten zien, en voor social media. Inschakelen